فضائل امیرالمومنین

جایگاهی برای نقل فضائل امیرالمومنین امام علی بن ابی طالب علیه السلام

فضائل امیرالمومنین

جایگاهی برای نقل فضائل امیرالمومنین امام علی بن ابی طالب علیه السلام

مشخصات بلاگ

به ذره گر نظر لطف بوتراب کند
به آسمان رود و کار آفتاب کند

اگر توفیق باشد هر هفته با یک فضیلت وبلاگ به روز می‌شود

روایت شده رسول الله -صلی‌الله‌علیه‌وآله- خطاب به امیرالمومنین فرمودند:

 خداوند هر کرامتی به من عطا کرده، تو را نیز به مانند آن گرامی داشته است؛ او نبوت را به من اختصاص داده و تو در این کار ولی من هستی که حدود آن را به پا می‌داری و کاری سختش را متحمل می‌شوی. سوگند به آن که محمد را به حق به نبوت مبعوظث کرد هرگز کسی که تو را منکر شود به من ایمان نیاورده است و آن که با تو مخالفت کند به من اقرار نکرده  و آن که به تو کافر باشد به خدا ایمان نیاورده است. 


امالی صدوق ص ۵۸۲

متن عربی در ادامه مطلب

  • غلام‌علی

رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله فرمودند:

ای قوم مهاجر و انصار، آیا شما را به چیزی رهنمون نشوم که اگر به آن تمسک بجویید هرگز بعد من گمراه نشوید؟

گفتند: «بله ای رسول خدا»

حضرت ادامه دادند:

این علی برادر من است وصی و وزیر و وارث و خلیفه‌ام. او امام شماست پس بخاطر دوستی من، دوستش بدارید و بخاطر بزرگداشت من بزرگش بدارید. به راستی جبریل مرا امر کرده که این را برایتان بگویم.


امالی صدوق ص477

متن عربی در ادامه مطلب

  • غلام‌علی

از رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله نقل شده:

خداومند عز وجل میان من و علی بن اطالب برادری برقرار کرده، و دخترم را بالاتر از هفت آسمانش به زوجیت او در آورد و مقربین از فرشتگانش را بر این شاهد گرفته است. او را وصی و خلیفه من قرار داده‌است که او از من است و من از اویم. دوستدارش دوست‌دار من است و دشمنش دشمن من. به راستی که فرشتگان به وسیله محبت اوست که به خداوند تقرب می‌جویند.


امالی صدوق ص ۳۴۳

متن عربی در ادامه مطلب

  • غلام‌علی

از رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌‌وآله نقل شده:

بی‌شک علی ابن ابی طالب در آخرت هم صاحب پرچم است همانگونه که در دنیا بود. او اولین کسی است که به بهشت وارد می‌شود چرا که او پیشاپیش من راه می‌آورد و پرچم من در دستانش است، پرچمی که آدم بنی بشر و سایر انبیاء تحت آن پرچم هستند.

امالی صدوق ص ۳۵۴


متن عربی در ادامه مطلب

  • غلام‌علی

از ابن عباس نقل شده که رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله به علی بن ابی طالب نگاه کردند و فرموند:

«تو در دنیا سرور هستی و در آخرت نیز سرور و آقایی. هر که دوستت بدارد مرا دوست داشته و هر کس من را دوست داشته باشد خدا رو دوست داشته است. هر کس دشمنت بدارد مرا دشمن داشته است و هر کس مرا دشمن بدارد انگار که خدا را دشمن داشته است.»

امالی طوسی ص 309


متن عربی در ادامه مطلب

  • غلام‌علی
رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله می‌فرمایند:
جبرییل بر من نازل شد که خداوند به تو فرمان می‌دهد که به تفضیل علی ابن ابی طالب به پا خیزی و برای اصحابت خطبه بخوانی؛ تا آنان نیز فضایل او را به آیندگان برسانند. خداوند تمام فرشتگان را نیز امر کرده تا به این خطبه تو گوش فرا دهند. خداوند پیغام می‌رساند که محمد آن که از دستور تو در باره علی سرپیچی کند در آتش خواهد بود و آنکه اطاعت کند در بهشت.

امالی طوسی ص 117

متن عربی در ادامه مطلب
  • غلام‌علی

از رسول الله نقل شده که: علی را دوست بدارید که گوشت و خونش، گوشت و خون من است. خداوند آن گروه‌ها از امتم که پیمان من را در موردش نقض کرده و وصیتم را در موردش فراموش کردند، لعنت کند. آنها نزد خدا نصیبی نخواهند داشت.

امالی طوسی ص ۶۹


قال رسول الله (صلى الله علیه وآله): أحبوا علیا، فإن لحمه لحمی ودمه دمی، لعن الله أقواما من أمتی ضیعوا فیه عهدی، ونسوا فیه وصیتی، ما لهم عند الله من خلاق

  • غلام‌علی

از امام صادق علیه‌السلام نقل شده که فرمودند: «خداوند به رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله علم حلال و حرام و تاویل قرآن را اعطا کرد و رسول الله تمامی علمش به علی -علیه‌السلام- آموخت.


بصائرالدرجات ص ۳۱۰


متن عربی در ادامه مطلب

  • غلام‌علی

امام رضا علیه‌السلام از پدران خود نقل می‌کنند که رسول خدا -صلی‌الله‌علیه‌وآله- فرمودند:

یا علی تو بعد از من مظلوم خواهی بود، وای بر آنان که بر تو ظلم و تعدی می‌کنند و خوشا بحال آنان که از تو پیروی می‌کنند و کسی را بر تو اختیار نمی‌کنند. یا علی تو بعد از من جنگ خواهی کرد، وای بر آنان که علیه تو می‌جنگند و خوشا بحال آنان که در کنارت می‌جنگند. یا علی تو بعد از من به کلام من و زبان من سخن می‌گویی، وای بر آنان که تو را رد کنند و خوشا بحال آنن که کلامت را قبول کنند. یا علی تو آقا و سرور این امت پس از من هستی و امام و خلیفه من بر آن. هر کس از تو جدا شود روز قیامت از من جدا خواهد بود و هر که با تو باشد روز قیامت با من خواهد بود. یا علی تو اولین کسی هستی که به من ایمان آوردی و تصدیقم کردی و اولین کسی بودی که مرا در وظیفه‌ام یاری دادی و در کنارم با دشمنانم جنگیدی، تو اولین کسی بودی که با من نماز خواندی درحالیکه سایرین در غفلت نادانی بودند. یا علی تو اولین کسی هستی که زمین برایش به همراه من می‌شکافد و مبعوث می‌شود و اولین کسی هستی که با من از پل صراط عبور خواهد کرد. خداوند عزوجل سوگند یاد کرده است که کسی اجازه عبور از صراط را بدون داشتن ولایت تو و ائمه از فرزندانت نخواهد داشت. و تو اولین کسی هستی که به حوض من می‌رسد و از آن دوستانت را سیراب می‌کنی و دشمنانت را از کنار آن پراکنده می‌سازی. تو آن هنگام که من به مقام محمود قیام می‌کنم کنارم هستی و با هم دوستانمان را شفاعت می‌کنیم و شفاعتمان در موردشان پذیرفته می‌شود. تو اولین کسی هستی که به بهشت وارد می‌شوی در حالیکه پرچم من در دستانت توست و آن پرچم حمد است که هفتاد قسمت است و هر قسمتش از خورشید و ماه وسیع‌تر است. تو صاحب درخت طوبای بهشتی که اصل آن در خانه‌ی توست و شاخه‌هایش در خانه شیعیان و محبین تو. 

عیون اخبار الرضا ج۲ ص ۲۷۱


متن عربی در ادامه مطلب

  • غلام‌علی

امام صادق علیه‌السلام از پدرانشان تا امیرالمومنین علیه‌السلام نقل می‌کنند که رسول خدا ا صلی‌الله‌علیه‌وآله فرمودند:

  «ای علی تو برادر منی و من برادر تو هستم؛ علی تو از من هستی و من از تو هستم. ای علی تو وصی و جانشین و حجت خدا بر امتم بعد از من هستی. هر که به ولایت تو درآمد سعادتمند شد و هر که با تو دشمنی کرد بدبخت و شقی خواهد بود.


امالی صدوق، مجلس ۵۷ حدیث ۱۲ (صفحه ۴۴۲)


  • غلام‌علی